Search
 • Effectief samenwerken en succesvol zakendoen met Duitsers
 • contact@sym-com.com | +49 2821 400 76 18
Search Menu

Teamcultuur ontwikkelen

Stel je voor, je Nederlands-Duitse team werkt efficiënt en harmonieus samen. Alle teamleden zijn intercultureel fit. Eventuele misverstanden worden uit de weg geruimd, voordat ze een eigen leven gaan leiden. Een droom?

De realiteit ziet er inderdaad vaak anders uit. Vooral internationale teams zijn gevoeliger voor misverstanden. De Nederlandse manier om “meteen te beginnen en wel te zien of en waar het schip strandt” botst nog wel eens met de Duitse voorliefde voor een strakke planning. Om maar te zwijgen over verschillen in de manier van leidinggeven, communiceren en omgang met hiërarchieën. Wanklanken ontstaan sneller dan je denkt, met alle gevolgen van dien voor de samenwerking.

Wil jij in je team met elkaar en niet over elkaar praten? Dan help ik je graag verder!

 • Je leert welke cultuurverschillen in jouw team een rol spelen.
 • En je werkt aan een cultuur van wederzijds vertrouwen, zodat wanklanken en misverstanden geen kans krijgen of opgelost worden.

Voor wie

Leidinggevenden en teamleden van een Nederlands-Duits (of multicultureel) team.

Hoe

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van waar je team staat:

Teamontwikkeling

Voor net gevormde projectteams en teams die zijn ontstaan door een fusie of overname. Hierbij gaat het om zaken als:

  • Doelstellingen
  • Wij-gevoel
  • Vertrouwen
  • ‘Unconscious Bias`
  • Teamrollen
  • Cultuurverschillen
  • Regels voor samenwerking en communicatie
  • Leidinggeven
  • Conflictpotentieel
  • Wederzijdse verwachtingen
  • Besluitvorming en probleemoplossing

Aan het begin van een teamontwikkeling staat een workshop van 2 – 3 dagen. Hierin krijgen alle teamleden de tijd om elkaar te leren kennen en de samenwerking vorm te geven. Deze fase is van niet te onderschatten belang voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen en teamspirit. Aan het einde van dit teamontwikkelingsseminar beschikken jij en je team over de nodige instrumenten om aan de slag te gaan.

Voor een duurzaam effect en de verdere ontwikkeling van het wij-gevoel is het goed om na een paar maanden een follow-up te doen. Daarin bekijken we waar je team staat en waaraan eventueel nog gewerkt moet worden. Ook is dit een goed moment om eventuele kleine irritaties uit de weg te ruimen.

Teamcoaching

Wanneer in je bestaande team grotere irritaties en zelfs conflicten zijn ontstaan, is een teamcoaching de aangewezen weg. Dit begint bij het bespreekbaar maken van het conflict. Daarna werk ik samen met team en leidinggevende aan duurzame oplossingen om het probleem uit de weg te ruimen en het vertrouwen te herstellen. Het doel is altijd dat het team aan het einde van de coaching zelfstandig verder kan en beschikt over instrumenten om herhaling te voorkomen.

Culturele synergie

Het kweken van vertrouwen in een divers team kost meer tijd. En ja, soms moet je ook meer moeite doen om dingen uit te leggen die binnen je eigen Nederlandse cultuur vanzelfsprekend zijn, maar binnen de andere cultuur niet. Dit is echter goed geïnvesteerde tijd als je denkt aan de voordelen:

 • andere perspectieven
 • gecombineerde aanpak van problemen
 • meer flexibiliteit
 • meer creativiteit

Wil jij dat jouw droom van een efficiënt en harmonieus Nederlands-Duitse team werkelijkheid wordt? 

Klik dan hier voor een persoonlijk gesprek!